กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
16
มี.ค. 66
ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กลุ่มที่ 10 พื้นที่อำเภอด่านช้าง เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังภูมิสังคม
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอด่านช้าง นายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ นายรัฐการ ดาราทอง นายช่างโยธาอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และฝ่ายปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus - Group) กลุ่มที่ 10 พื้นที่อำเภอด่านช้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ให้แก่คณะทำงานจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับตำบล ในพื้นที่อำเภอด่านช้าง พร้อมให้ความรู้และจัดทำผังภูมิสังคมฯโดยในการประชุมได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีนิติธร ปรีชาภักดีสกุล ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดการประชุม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

สยผจ.สพ_ประชุมผังภูมิสังคมอำเภอด่านช้าง 14 มี.ค. 2566.pdf

ขนาดไฟล์ 0.55 MB | จำนวนดาวน์โหลด 6 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง