กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
23
มี.ค. 66
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 3
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสมมิตร์ สมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ ๓ ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการและรับฟังปัญหาและอุปสรรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายมีโชค นัฏสถาพร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและในการนี้ได้เน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo – social Map)
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

สยผจ.สพ._การประชุมตรวจราชการฯ 22 มี.ค. 2566.pdf

ขนาดไฟล์ 0.49 MB | จำนวนดาวน์โหลด 25 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง