กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
27
เม.ย. 65
ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนตันหยงโป ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนตันหยงโป ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสุรเดช มุตตเสวี ช่างก่อสร้าง ระดับ ช 4 และนายประวิทย์ ชูนวล พนักงานวิศวกรโยธา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยว ชุมชนตันหยงโป ตามโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

ณ สถานที่ก่อสร้างโครงการฯ ตำบลตันหยงโป อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล