กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
มี.ค. 66
จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 2 แปลง

กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี และ อบต.รอบเมือง  ในฐานะผู้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ได้จัดให้มีที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการฯ ตามแผนดำเนินโครงการ และให้มีการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ จำนวน 2 แปลง เพื่อนำเงินมาใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ตามมติที่ประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัด ครั้งที่ 5-1/2565 วันที่ 25 กรกฎาคม 2565   รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้   หรือตาม qr code

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

ประชาสัมพันธ์การซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์.pdf

ขนาดไฟล์ 9.14 MB | จำนวนดาวน์โหลด 22 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด