กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
ก.ค. 65
ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง
แอปพลิเคชัน Landuse Plan

สำหรับประชาชน, นักลงทุน ที่ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่

: แอปพลิเคชัน Landuse Plan
: เว็บไซต์ (ระบบตรวจสอบผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง)

แท็ก