กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ม.ค. 65
์สวนเฉลิมพระเกียรติ หาดสุรินทร์ราชภักดิ์
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่1

วันนี้ (18 มกราคม 2565) เวลา 09.30 น. นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
สวนเฉลิมพระเกียรติ หาดสุรินทร์ราชภักดิ์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี (2565 - 2567) จากกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 90 ล้านบาทโดยมี นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล พร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ร่วมการประชุม ณ โรงเรียนบ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สำหรับผลการประชุมเป็นที่พึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม และเป็นประโยชน์สูงสุดในการปรับปรุงแบบให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

อุทยานราชภักดิ์

ขนาดไฟล์ 4.41 MB | จำนวนดาวน์โหลด 23 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด