กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
13
พ.ค. 65
วันต้นไม้แห่งชาติ
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น. นายสมมิตร์ สมบูนณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการปลูกต้นไม่เพิ่มสีเขียวในจังหวัดภูเก็ตเนืื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ณ วัดโฆษิตวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แท็ก