กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
ก.พ. 67
ตรวจเยี่ยมแปลงผักโครงการ ”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”
นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ เยี่ยมชมแปลงผักของโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"

วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และ ประธานชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจเยี่ยม สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษดิ์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและได้เยี่ยมชมแปลงผักของโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และได้แนะแนวให้ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกผักแต่ละชนิด

แท็ก