กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
05
ธ.ค. 66
กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ
สำนักงานโยธาธิการและผัง้มืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมในวันพ่อแห่งชาติ

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายจารุวิทย์ เสถียรรังสฤษดิ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายรักเกียรติ ดีดพิณ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการพัฒนาเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานอเนกประสงค์และหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี