กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
ก.พ. 66
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมเพื่อรับฟังนโยบายในการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมเดอะพาร์ค พิษณุโลก

         

                วันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.45 น. นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อรับฟังนโยบายจากจังหวัด การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนวังทอง จังหวัดพิษณุโลกห้องคริสตัล 3 โรงแรม เดอะ พาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและรับทราบนโยบายการพัฒนาจังหวัด และพื้นที่อำเภอวังทอง    จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

              ในการนี้ นายชิดชัย อังคะไวมงคล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายอัครพล สุมงคล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง