กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
27
ม.ค. 66
ร่วมเป็นสวดอภิธรรมศพ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลาภริยา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลาใหญ่ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา
นที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้นางวชิรา สงวนธิ นายตรีดี สุวรรณชาตรี นายปุญญพัฒน์ ไกรแก้ว และว่าที่ ร.ต.วรพงศ์ ทองจินดา ร่วมพิธีศพ โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลาภริยา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ณ ศาลาใหญ่ วัดแหลมทราย อำเภอเมืองสงขลา

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง