กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
04
มี.ค. 66
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
วันที่ (๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายชวัลกร กัวพาณิช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานของรัฐ และองค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมในพิธีพร้อมเพรียกันณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง