กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ม.ค. 66
เข้ากิจกรรม”จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566 ณ โรงเรียนบ้านตาหมน หมู่ที่ 4 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมาย นายหัทชัย โพธิ์เหาะนายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฎิบัติการเข้ากิจกรรม"จังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566 ณ โรงเรียนบ้านตาหมน หมู่ที่ 4 ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ปลัดจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการเหล่ากาชาด และเจ้าหน้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

     

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง