กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
12
ม.ค. 66
กิจกรรมร่วมกันปลูกพืชผักกับโครงการ “บ้านนี้มีสุข ปลูกผักกินเอง”
วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี นายหัทชัย โพธิ์เหาะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกันปลูกพืชผักกับกิจกรรมตามโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง"ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยการนำของ นางศลิษา ภิรมรัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและประธานแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมืองในการสนับสนุนให้ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดและครอบครัวดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและได้บริโภคผักที่ปลอดภัย และเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผ้าไทย“ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ" ให้บุคลากรในหน่วยงาน ณ บริเวณศูนย์ทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง