กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
10
ม.ค. 66
วันที่ 9 มกราคม 2566 สยผจ.ปัตตานี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ และละร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายฯ
วันที่ 9 มกราคม 2566 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 และร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน 1. เวลา 08.30 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี มีข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปัตตานี เจ้าหน้าที่ และพสกนิกชาวจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี 2. เวลา 09.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน โดยมีนายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบท และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร พ่อค้าและประชาชน รวมทั้งญาติมิตรของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง อ.เมืองปัตตานี