กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
26
ม.ค. 66
ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ ที่ได้บรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ณ วัดวิมลวัฒนาราม (วัดหัวเขา) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ ที่ได้บรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ณ วัดวิมลวัฒนาราม (วัดหัวเขา) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง