กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
โครงดการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงเหนือ ถึงบ้านดอยผักกูด ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง 9.084 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านตาลเจ็ดต้น หมู่ที่ ๓ ตําบลเวียงเหนือ ถึงบ้านดอยผักกูด ตําบลแม่นาเติง อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระยะทาง ๙.๐๘๔ กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น
เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อัครโยธิน จํากัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด
เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ซึ่งต่ํากว่าเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน ห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

29-5-67.pdf

ขนาดไฟล์ 0.33 MB | จำนวนดาวน์โหลด 11 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Image Icon

ประกวดราคาจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

10 มิถุนายน 2567 12

Image Icon

ประกวดราคาจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

29 พฤษภาคม 2567 32

Image Icon

ประกวดราคาจัดชื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

27 พฤษภาคม 2567 26

https://goo.gl/maps/iHWwQrDVJXM4TG5b7