กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

167 หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ 053-525011, 053-525012
โทรสาร 053-525011, 053-525012
อีเมล lamphun@dpt.mail.go.th
Facebook https://www.facebook.com/DPT.Lamphun
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *