กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
มี.ค. 66
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้ตรวจราชการกรม
วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ 13 ได้ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ Online ดังนี้ 1) การจัดทำ Geo - social map ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ขั้นตอนวิธีการดำเนินการและปัญหาอุปสรรค 2) การจัดทำ Application “เรียกช่าง" 3) งาน Function ตามตัวชี้วัด 4) งานส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างพร้อมทั้งให้คำแนะนำการปฏิบัติราชการต่างๆ ตามภารกิจกรมโยธาธิการและผังเมือง ในการนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 1

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง