กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
มี.ค. 66
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน ในพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะและกล่าวสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ" พร้อมด้วย นายจำเริญ แหวนเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการอื่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายชินเดช จันทร์บาง หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายสมชาย ศักดิ์โสภณกุล พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง และนางสาวชนิกานต์ จ่าภา พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง