กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

04 ธันวาคม 2566 2

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประชาชนในพื้นที่ นักเรียนและนักศึกษา โดยมีกิจกรรมกำจัดวัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำห้วยชุมเห็ด และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณแหล่งน้ำลำห้วยชุมเห็ด หมู่ที่ 17 บ้านชุมทอง ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในการนี้ นางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ แก้วสุข นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการสนับสนุนรถแบ๊คโคร จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ จำกัด ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจนแล้วเสร็จ

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ