กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

3 พฤษภาคม 2565 56

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนางสาวอรุณี มีมาก โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นายพฤกษ์ แก้วสุข นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อแบ่งมอบภารกิจให้แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบในการกำจัดผักตบชวาห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน และนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์