กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
ก.พ. 66
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับทราบและให้ความเห็นชอบข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง