กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
01
ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นายบุญเลิศ จันทพงษ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย