กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
18
พ.ย. 65
ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2565
ประชุมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทุกภาคส่วนราชการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง