กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ
นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้ นางกาญจนา สีลากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวิราวรรณ ตาแสง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง