กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
25
พ.ค. 65
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.
นางอรษา จันทร์สีดำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้
บริเวณสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง