กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
ก.พ. 67
รวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน กล่าวถวายความจงรักภักดี พร้อมร่วมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน กล่าวถวายความจงรักภักดี พร้อมร่วมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายคณิต คงช่วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ข้าราชการตุลาการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดสตูล พนักงานองค์กรเอกชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดสตูลร่วมแสดงความจงรักภักดี เป็นจำนวนมาก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล โดย นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล เข้าร่วมพิธี
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง