กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
ก.พ. 67
ดำเนินการสำรวจ วางแนวและกำหนดหมุดหลักฐานการก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล มอบหมาย เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจ วางแนวและกำหนดหมุดหลักฐานการก่อสร้าง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นายอัครพล ผลพานิชย์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นายสัญญา ฆังคะมโณ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย จ่าสิบตรีอรรถกร กาญจโน นายช่างโยธาอาวุโสและ เจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล ดำเนินการสำรวจ วางแนวและกำหนดหมุดหลักฐานการก่อสร้าง เพื่อดำเนินการตามแผนงานในขั้นตอนการปรับพื้นที่ ขุดดิน สระน้ำ ทำคันนา ฯลฯ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทย จังหวัดสตูล ระยะที่ ๑ ณ ศูนย์สารภีสตูล ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล