กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
22
เม.ย. 65
ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน
ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน

ขอเชิญชวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 "(ร่าง) วิสัยทัศน์ และแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ประเทศ"
ในรูปแบบ การประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom Webinar
วันที่ 27 เมษายน 2565
เวลา 08.30 - 12.30 น. : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เวลา 12.30 - 16.30 น. : ภาคกลาง
วันที่ 28 เมษายน 2565
เวลา 08.30 - 12.30 น. : ภาคตะวันออก
เวลา 12.30 - 16.30 น. : ภาคเหนือ
วันที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 08.30 - 12.30 น. : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เวลา 12.30 - 16.30 น. : ภาคใต้
โดยท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/PuzdeWGCHgHAUpEg6

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง