กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
20
มิ.ย. 65
บทบาทของรัฐสภาในการเร่งการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
Parliaments and the Post-COVID-19 Sustainable Development

ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง