กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
31
ส.ค. 65
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
ขอเชิญประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2) เพื่อจัดทำผัง ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3)
กลุ่มที่ 1
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
พื้นที่ : เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบลธาตุนาเวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ประชุม : ณ ห้องภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร
กลุ่มที่ 2
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมเทศบาลตำบลงิ้วด่อน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
กลุ่มที่ 3
วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.
พื้นที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง และองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
สถานที่ประชุม : ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
กลุ่มที่ 4
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ และเทศบาลตำบลฮางโฮง
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงเครือ เทศบาลตำบลเชียงเครือ
กลุ่มที่ 5
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น.
พื้นที่ : เทศบาลตำบลหนองลาด เทศบาลตำบลดงมะไฟ และองค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดงมะไฟ เทศบาลตำบลดงมะไฟ

แท็ก
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง