กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
ข้
อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
กรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์...

16 กุมภาพันธ์ 2567 0

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์์ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี จำนวน 2 แปลง

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์...

16 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

ระนองเมืองแห่งความจงรักภักดี...

15 กุมภาพันธ์ 2567

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงควา...

13 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศหน่วยงาน/ประชาสัมพันธ์หน่วยงานของจังหวัด/จังหวัดอื่นๆ

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรี...

02 กุมภาพันธ์ 2567

11 ตุลาคม 2566 0

คำสั่งกรมโยธาธิการและผังเมือง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมโยธาธิการและผังเมืองยินดีรับใช้ พร้อมให้บริการประชาชน

ชวนดูวิดีโอ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ สำหรับคุณ

Image Icon
Image Icon
ารเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)
ารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
Integrity and Transparency Assessment (ITA)