กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
ก.ย. 66
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาอย่างยั่งยืน
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ บริเวณป่าต้นน้ำเขากล้อง ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

25660911_จิตอาสาพัฒนาตามผังภูมิสังคมตำบลละอุ่นเหนือ.pdf

ขนาดไฟล์ 1.50 MB | จำนวนดาวน์โหลด 2 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Image Icon

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ

30 พฤศจิกายน 2566 0

Image Icon

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

26 พฤศจิกายน 2566 2

Image Icon

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับสภาพภูมิทัศน์บริเวณริมคลองหาดส้มแป้น

26 พฤศจิกายน 2566 6

Image Icon

ประชุมโครงการของจังหวัด/โครงการตามภารกิจกรมฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

20 พฤศจิกายน 2566 2