กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
11
ส.ค. 66
การขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน
แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social-Map) ไปสู่การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จังหวัดระนอง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

25660811_กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามผังภูมิสังคม.pdf

ขนาดไฟล์ 1.39 MB | จำนวนดาวน์โหลด 12 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Image Icon

กิจกรรมของหน่วยงาน/กิจกรรมร่วมกับจังหวัด

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

3 สิงหาคม 2566 4