กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
02
มิ.ย. 65
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด

วันที่ ๒ มิถุนายน เวลา 15.00 น. นายสมมิตรสมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดพื้นที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และบริเวณโดยรอบ เพื่อเป็นการทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

แท็ก