กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
มิ.ย. 65
วันคล้ายวันประสูตร พระยาดำรงราชานุภาพ
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีต่อประเทศ

วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี (2565) เวลา 07.30 น. นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในวันคล้ายประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่มีต่อประเทศ ณ พระอนุสาวรีย์กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถนนท่าแครง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

แท็ก