กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
29
พ.ค. 67
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อมอบหมายภารกิจ จัดเตรียมงบประมาณตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ พร้อมมอบหมายภารกิจหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานตามแผน ท

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง