กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
31
พ.ค. 67
แจ้งเวียน หนังสือประจำวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ
เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจลาเข้าร่วมโครงการ บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ

แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

นร+0109_2566+ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกปร.pdf

ขนาดไฟล์ 0.19 MB | จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด

PDF

doc04615420240516122144.pdf

ขนาดไฟล์ 3.63 MB | จำนวนดาวน์โหลด 10 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง