กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
14
มี.ค. 66
ประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 10/2566 อำเภอกะพ้อ
วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายหัทชัย โพธิ์เหาะ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสาวสุรภา อรุณเดชาวัฒน์ นักผังเมืองชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ จำนวน ๒๖ คน ร่วมประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน(Geo - social Map) ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี โดยมีนายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอกะพ้อ เป็นประธาน และนายวีรพัฒน์ บุณฑริก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีคณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๐๐ คน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง