กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
09
มี.ค. 66
ประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 9/2566 อำเภอสายบุรี
วันนี้ (๙ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นายนภพร ชูอ่องสกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวสุรภา อรุณเดชาวัฒน์ นักผังเมืองชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานวิชาการผังเมือง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ จำนวน ๒๖ คน ร่วมประชุม การจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo - social Map) ระดับอำเภอและระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสายบุรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้แทนนายอำเภอสายบุรี เป็นประธาน คณะกรรมการระดับอำเภอ ระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๕๐ คน

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง