กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์

ศาลากลาง ชั้น 4 จังหวัดนครสวรรค์ ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จั.หวัดนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-803581-3
โทรสาร 056-803584
อีเมล nksw-dpt@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/nksawandpt/
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.
https://goo.gl/maps/KQ9xnDF51XghSAsh6
แบบฟอร์มติดต่อ

หากมีคำถาม คำติชม คำแนะนำ หรือพบปัญหากรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำขอโดยเร็วที่สุด

กรุณากรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบถ้วน โดยช่องเฉพาะที่มีเครื่องหมาย *