กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

   ตรวจสอบอาคารภาครัฐ

  ฐานข้อมูลอาคารภาครัฐ << click >>

      ปี 2565

  •   แผนการตรวจอาคารภาครัฐ   ปี 2565 << click >>
  •    รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร (30 เมษายน 2565) << click >>
  •    รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร (30 กันยายน 2565) <<  click >>

  ปี 2566

  • แผนการตรวจอาคารภาครัฐ ปี 2566  << click >>
  • รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร (30 เมษายน 2566)  << click >>
  • รายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร ( 30 กันยายน 2566 << clicl >>