กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
15
พ.ย. 65
สารคดีวิทยุผลดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์
ด้วยรัฐบาลได้ทุ่มเมงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายคมนาคมทางบกและทางอากาศ การพัฒนาการเกษตร และแหล่งน้ำ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสำคัญของรัฐบาล จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำ "สารคดีวิทยุผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์" จำนวน 10 ตอน
แท็ก

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ZIP

spot.zip

ขนาดไฟล์ 4.32 MB | จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด