กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
21
ธ.ค. 66
โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งเพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ณ วัดโคกยายเกตุ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายรัฐการ ดาราทอง หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในโครงการดังกล่าว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

PDF

สยผจ.สพ_โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนอำเภออู่ทอง 21 ธ.ค. 2566.pdf

ขนาดไฟล์ 0.71 MB | จำนวนดาวน์โหลด 18 ครั้ง | แจ้งไฟล์เสีย
ดาวน์โหลด
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง