กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา

 การจัดรูปที่ดิน

   - ความรู้เรื่องการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
   - ความรู้เรื่องการผังเมือง
   - พื้นที่เป้าหมายในจังหวัดระยอง

   - กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (Land Readjustment Fund)
 
  - ขั้นตอนการดำเนินการโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง                                                                                                                      

  - กฎหมายจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดระยอง

 • โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด  ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 

                                        ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
             เรื่อง กำหนดผังที่ดินแปลงใหม่ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด 
                                            ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง
            •           ประกาศ..  เรื่องการประกาศโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด

                                เทศบาลตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง


                                    ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง
                                  เรื่อง การสิ้นสุดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองมะหาด
                                                ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

                    T-002


 •  โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลตำบลบ้านฉาง  ตำบลบ้านฉาง  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
                                                       

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดระยอง.pdf

จำนวนดาวน์โหลด 0 ครั้ง | ขนาดไฟล์ 0.068 MB
ดาวน์โหลด

สื่อที่เกี่ยวข้อง