กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
17
มี.ค. 66
ร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การรายงานข้อมูลการใช้พลังงานและสร้างความเข้าใจในการกำหนดมาตรการ การลดใช้พลังงาน
ภายใต้ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งดำเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และให้รายงานผลงานดำเนินการในเว็บไซต์ของกระทรวงพลังงาน e-report.energy.go.th เป็นประจำทุกเดือนเป้าหมาย โดยให้หน่วยงานลดการใช้พลังงานและน้ำมัน อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเป็นแบบอย่างที่ดี แก่ภาคเอกชนและประชาชน
กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง