กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
31
พ.ค. 67
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาคูคลอง
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพิื่อพัฒนา คู คลอง (ขุดลอกคลองบางใหญ่)

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพิื่อพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗   (ขุดลอกคลองบางใหญ่) วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ ลานมังกร เทศบาลนครภูเก็ต  โดยมีนายโสภณ  สุวรรณรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน