กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
22
มิ.ย. 65
ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เมืองภูเก็ต
ร่วมแถลงข่าว “นานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต"

วันนี้ ( 22 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าว “นานาสาระกับนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต” (นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส) เรื่อง ความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เมืองภูเก็ต ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมืองภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วงเงิน 517,600,000 บาท ปีงบประมาณ 2559-2564 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองภูเก็ตระยะ 2 วงเงิน 296,850,000 บาท ปีงบประมาณ 2564-2567 ที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งทั้ง 2 โครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการ ได้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนเมืองภูเก็ต ลดผลกระทบแก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม Sound Gallery House จังหวัดภูเก็ต

แท็ก