กรุณาระบุคำค้นหาที่ท่านต้องการ

ประวัติการค้นหา

ลบประวัติการค้นหา
03
พ.ค. 67
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานลงพื้นที่เตรียมดำเนินการขอใช้พื้น นสล. ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี
ลงพื้นที่เตรียมดำเนินการขอใช้พื้น นสล. ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ณ ม.6 ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี เพื่อเตรียมดำเนินการตามแนวทางการขอใช้ประโยชน์ในที่ดิน นสล. เลขที่ ปน 0448 สำหรับตั้งเป็นศูนย์ราชการประจำจังหวัดปัตตานีในอนาคต

กลับไปหน้ารวมข่าวสาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง